Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga na području Općine Klakar u 2023. god

Općina Klakar poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području Općine Klakar da se prijave za financijsku podršku projektima koji pridonose razvoju kapaciteta udruga za Općinu Klakar.

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

 • Prioritetno područje 1 – Sport i rekreacija
 • Prioritetno područje 2 – Kultura/manifestacije
 • Prioritetno područje 3 – Društvene djelatnosti

Udruge mogu prijaviti projekt koji pridonosi razvoju kapaciteta udruga za Općinu Klakar za sljedeće aktivnosti:

 • unaprjeđenju sportskih sadržaja na području općine,
 • stvaranju uvjeta za rad sportskih udruga,
 • tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi djece i mladeži,
 • objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti građana,
 • djelovanju udruga u kulturi te poticanju umjetničkog i kulturnog stvaralaštva na općinskoj razini,
 • poticanju autohtonog kulturnog stvaralaštva i očuvanju baštine,
 • promicanju kulturno-umjetničkih aktivnosti u svrhu razvijanja međunarodne suradnje,
 • djelovanju udruga namijenjenih osobama starije životne dobi,
 • djelovanju udruga namijenjenih djeci i mladima,
 • unaprjeđenju socijalnih usluga u zajednici,
 • ostale aktivnosti koje se smatraju aktivnostima od interesa za opće dobro.

Svaka udruga podnosi jedan prijavni obrazac, u obrascu proračuna navodi traženi iznos za provođenje manifestacije te iznos za provođenje redovnog rada udruge.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 52.500,00 eura.

 • Prioritetno područje 1 – Sport i rekreacija : 32.000,00 eura
 • Prioritetno područje 2 – Kultura/manifestacije : 12.500,00 eura
 • Prioritetno područje 3 – Društvene djelatnosti : 8.000,00 eura

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti za Prioritetno područje 1 – Sport i rekreacija je 150,00 eura, a najveći iznos je 5.300,00 eura.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti za Prioritetno područje 2 – Kultura/manifestacije i 3 – Društvene djelatnosti  je 200,00 eura, a najveći iznos je 2.700,00 eura.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 13.04.2023. godine.

Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja. Provedbeno razdoblje projekata je 12 mjeseci odnosno kalendarska 2023. godina.

Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje 1 godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Javnog natječaja, koja je programski usmjerena na rad u području Općine Klakar što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Općini Klakarte svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

Isplata sredstava vršiti će se prema članku 51., Modelu 4. (Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge NN 26/2015) davatelj financijskih sredstava će isplatiti sredstva udruzi u iznosu od 100% iznosa navedenog u ugovoru u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora.

Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima (dostavlja se jedna zajednička prijava za manifestacije i redovan rad) koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Općine Klakar  (www.opcinaklakar.hr ).

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

OPĆINA KLAKAR

KLAKAR 26A, 35208 RUŠČICA

s naznakom „Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga na području Općine Klakar – ne otvaraj“

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni te u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

(9) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina.klakar@sb.ht.hr , najkasnije do 01. travnja 2023. godine.

Skip to content