JAVNI POZIV na upravljanje i korištenje sportskih građevina u vlasništvu Općine Klakar

Predmeta Javnog poziva je povjeravanje javnih sportskih građevina i drugih sportskih građevina (u daljnjem tekstu: sportske građevine) u vlasništvu Općine Klakar na upravljanje i korištenje sportskim udrugama s  područja općine Klakar ( u daljenjem tekstu:sportske udruge) u svrhu izvođenja javnih potreba u sportu na području općine Klakar.

Upravljanje i korištenje sportskim građevinama može se povjeriti klubovima i savezima, sportskoj zajednici, ustanovama i trgovačkim društvima za obavljanje sportske djelatnosti upravljanja i održavanja sportske građevine.

[download-attachment id=”2994″ title=”Javni poziv”]

[download-attachment id=”2995″ title=”Obrazac-prijave-na-Javni-poziv”]

[download-attachment id=”2996″ title=”Izjava-o-uredno-ispunjenim-obvezama”]

Skip to content