Javni poziv za dostavu prijedloga za izradu Proračuna Općine Klakar za 2024. godinu

U pripremi je izrada prijedloga Proračuna Općine Klakar za 2024. godinu.

U proces kreiranja Proračuna želimo uključiti što veći broj zainteresiranih, kako bi on bio što kvalitetniji u smislu obuhvaćanja projekata i potreba za Općinu Klakar.
Sukladno navedenome ovim putem pozivamo sve građane da se aktivno uključe u kreiranje Proračuna za 2024. godinu i dostave svoje prijedloge.
Navedite sve projekte koje želite da se realiziraju na području Općine Klakar uz detaljan opis istih, te na taj način aktivno sudjelujte u kreiranju Proračuna.

Svi predloženi projekti koji su potpuni i pravodobni uzeti će se u razmatranje te će se u skladu s financijskim i zakonskim mogućnostima provedbe isti uvrstiti u konačni prijedlog Proračuna Općine Klakar za 2024. godinu, koji će se zatim uputiti Općinskom vijeću Općine Klakar na usvajanje.

Rok za dostavu prijedloga je 23. listopad 2023. godine.
Prijedlozi se mogu predati osobno na obrascu u prilogu, u zatvorenoj koverti, u Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar.

Skip to content