KONAČNA LISTA upisa djece u Dječji vrtić Roda Ruščica za pedagošku godinu 2023./2024.

Temeljem članka 1.a i 20.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine”, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), članaka 44., 96., 97. i 98. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09) i 110/21), članka 19. Statuta Dječjeg vrtića ”Roda Ruščica” i članka 36. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Roda Ruščica“, objavljuje se

KONAČNA LISTA

 upisa djece u Dječji vrtić Roda Ruščica

za pedagošku godinu 2023./2024.

Nakon završetka upisa, isteka roka žalbe i donošenjem Odluka po žalbi, utvrđuje se Konačna lista o upisu.

Konačna lista upisa objavljuje se javno na mrežnim stranicama Općine i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića u obliku liste koja sadrži:

  • redni broj
  • šifru djeteta
  • ukupan broj bodova

SKUPINA DJECE OD 1. DO 3. GODINE ŽIVOTA

REDNI BROJŠIFRABODOVI
1.167 / 2350
2.164 / 2349
3.133 / 2349
4.169 / 2349
5.118 / 2349
6. 160 / 2347
7.136 / 2346
8.124 / 2346
9.107 / 2345
10.130 / 2345
11.161 / 2345
12.143 / 2345
13.119 / 2345
14.150 / 2345
15.106 / 2345
16.102 / 2345
17.135 / 2336
18.162 / 2332
19.110 / 2332
20.120 / 2320
LISTA ČEKANJA
1.170 / 2345
2.140 / 2336
3.153 / 2335
4.105 / 2335
5.151 / 2335
6.172 / 2335
7.138 / 2335
8.144 / 2335
9.173 / 2335
10.166 / 2326
11.156 / 2323

SKUPINA DJECE OD 3. GODINE ŽIVOTA DO POLASKA U ŠKOLU

REDNI BROJŠIFRABODOVI
1.131 / 2355
2.117 / 2354
3.148 / 2353
4.146 / 2352
5.123 / 2351
6.116 / 2350
7.157 / 2349
8.168 / 2349
9.149 / 2348
10.114 / 2348
11.132 / 2347
12.109 / 2345
13.128 / 2345
14.154 / 2345
15.115 / 2345
16.134 / 2341
17.171 / 2340
18.137 / 2337
19.145 / 2335
20.126 / 2332
21.158 / 2349
22.108 / 2345
23.127 / 2345
24.155 / 2345
25.129 / 2345
26.104 / 2337
27.139 / 2335
28.101 / 2332
29.163 / 2331
30.147 / 2330
LISTA ČEKANJA
1.111 / 2344
2.121 / 2344
3.141 / 2341
4.122 / 2339
5.112 / 2339
6.159 / 2337
7.142 / 2336
8.125 / 2335
9.174 / 2326
10.165 / 2326
11.113 / 2323
12.175 / 2321
13.103 / 2320
14.152 / 2320

Djeca upisana u Vrtić slijedom Javne objave upisa, odnosno donesenog Rješenja o upisu započinju ostvarivati program od 1. rujna tekuće pedagoške godine, ako drugačije nije utvrđeno odlukom Osnivača ili ugovorom Vrtića s roditeljem odnosno skrbnikom djeteta.

Roditelji djece koja su ovom Konačnom listom upisana u programe Dječjeg vrtića Roda Ruščica za pedagošku godinu 2023./2024. dužni su u razdoblju od 21. kolovoza do 31. kolovoza javiti se u prostorije Dječjeg vrtića Roda Ruščica i potpisati Ugovor o ostvarivanju redovitog programa predškolskog odgoja djeteta. U protivnom će se smatrati da su nakon proteka roka od 31. kolovoza 2023. odustali od upisa djeteta u program vrtića ili jaslica.

Konačna lista za pedagošku godinu 2023./2024. zaključuje se danom donošenja.

RAVNATELJICA

DJEČJEG VRTIĆA RODA RUŠČICA

Zdenka Andrić

Datoteke za preuzimanje:

Skip to content