Obavijest kandidatima koji su se javili na natječaj za ZAPOŠLJAVANJE ŽENA U SKLOPU PROVEDBE PROJEKTA „Žene – snaga zajednice 3“

Kandidati koji ispunjavaju uvijete pozivaju se na intervju koji  će se obaviti dana 31. siječnja 2023.godine (srijeda) od 9:00 sati u prostorijama Općine Klakar, prema rasporedu.

Po dolasku na intervju od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati svoj identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na Javni natječaj za radno mjesto za koje se provodi prethodno intervju, ne mogu pristupiti provjeri.

Raspored za razgovor  za posao 31.1.2023. – utorak vijećnica Općine Klakar, Klakar 26a

 1. Zdenka Baričić – 9:00
 2. Ana Suričević – 9:10  
 3. Reza Mađarević – 9:20
 4. Marija Bilandžić – 9:30
 5. Finka Martić – 9:40
 6. Mirjana Bilandžić – 9:50
 7. Dubravka Rašić – 10:10
 8. Gordana Lucić – 10:20
 9. Marija Tolić – 10:30
 10. Vesna Bilandžić – 10:40
 11. Ivanka Atvanović – 10:50
 12. Katica Dvojković – 11:00
 13. Željka Damičević – 11:10
 14. Marijana Uremović – 11:20
Skip to content