OBAVIJEST o odvozu glomaznog otpada sa područja općine Klakar

Molimo korisnike komunalnih usluga koji su podmirili svoje obveze prema tvrti Jakob Becker d.o.o., a imaju potrebu odvoza glomaznog otpada da se prijave na broj telefona 035/430-081 u periodu od 26.06.2023. – 27.06.2023. od 08-12h ili na e-mail info@jakob-becker.hr

Za raspored i vrijeme odvoza korisnici će biti obavješteni putem telefona.

Datoteke za preuzimanje:

Skip to content