Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za projekte usmjerene uređenju i opremanju dječjih igrališta na javnim površinama jedinica lokalne samouprave u 2024.

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je dana 13.3.2024. godine Javni poziv za prijavu projekata usmjerenih uređenju i opremanju dječjih igrališta na javnim površinama jedinica lokalne samouprave.
Nakon uspješne prijave na Javni poziv Odlukom o raspodjeli financijskih sredstava za projekte usmjerene uređenju i opremanju dječjih igrališta na javnim površinama jedinica lokalne samouprave u 2024 Općini Klakar dodjeljeno je 20.209,50 eura.

Lokacija postavljanja je uz samo dvorište osnovne škole u naselju Ruščica na koju se planira postaviti nova dodatna fiksna oprema za vanjsko dječje igralište.

Skip to content