Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – Radnik/ca na uređenju javnih površina

Na temelju Mjera aktivnog zapošljavanja u 2024. iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod o dodjeljivanju kvote za uključivanje osoba u Javne radove, od 7. veljače 2024. godine i članka 36. Statuta Općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 29/2021, 26/22 -Pročišćeni tekst, 35/2022, 34/2023) Općinski načelnik objavljuje:

O G L A S

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

provedbom mjere “Javni rad” Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

JAVNI RADOVI – RADNIK/CA NA UREĐENJU JAVNIH POVRŠINA

Sukladno obavijesti, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod o dodjeljivanju kvote za uključivanje osoba u Javne radove, od 7. veljače 2024. godine, Općini Klakar je određeno pravo zapošljavanja 1 osobe u Javnim radovima.

Na temelju gore navedenoga Općina Klakar raspisuje Oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za obavljanje poslova u Javnim radovima Općine Klakar.

Trajanje radnog odnosa:     6 (šest) mjeseci na puno radno vrijeme

Broj radnika koji se traži:   1 radnik/ca

Mjesto rada:                           Ruščica, Gornja Bebrina, Klakar, Donja Bebrina

Opis poslova:                          Uređenje javnih površina na području općine Klakar

Vrijeme početka i trajanja rada:

  1. travanj – rujan 2024. godine – 6 (šest) mjeseci na puno radno vrijeme

Uz prijavu na oglas kandidati trebaju priložiti:

  1. Presliku osobne iskaznice,
  2. Ispis staža iz e-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – (ne stariji od 30 dana u izvorniku)
  3. Dokaz o završenoj školi- preslika svjedodžbe
  4. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti
  5. Dokaz o ispunjavanju uvjeta za ciljanu skupinu.


Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa na web adresi i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web adresi Općine Klakar. Obrazac prijave dostupan je na web adresi Općine Klakar

Prijave se šalju poštom ili dostavljaju osobno na adresu:

Općina Klakar

Klakar 26A

35208 Ruščica

S naznakom “Prijava na oglas za Javni rad” – Ne otvaraj”

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku objavom obavijesti na web stranici Općine Klakar.

O rezultatima Oglasa kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Općini Klakar ili putem telefona 035/226-127.

                                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK,

                                                                                                       Tomislav Pendić

Skip to content