POZIV NA DOSTAVU PODATAKA

Pozivaju se svi vlasnici ili korisnici nekretnina na području općine Klakar, koji podliježu obvezi plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu ( NN 68/18, 110/18, 32/20),  da se jave u Općinu Klakar, Jedinstveni upravni odjel, radi dostave svojih podataka ukoliko su isti imali kakvih promjena poput: 

-PROMJENA OSOBE OBVEZNIKA, 

-ADRESE OBVEZNIKA, 

– PROMJENA DRUGIH PODATAKA BITNIH ZA UTVRĐIVANJE OBVEZE PLAĆANJA (promjena obračunske površine ili promjena namjene nekretnine)

radi ažuriranja podataka o obveznicima plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda najkasnije do 29. veljače 2024. godine.

                                                                                                                    

Skip to content