SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

  • Nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Općine Klakar
  • Nacrt prijedloga Odluke o porezima Općine Klakar

Općina Klakar objavljuje nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Općine Klakar i nacrt prijedloga Odluke o porezima Općine Klakar te se ovim putem poziva zainteresirana javnost na davanje mišljenja, prijedloga i primjedbi o predmetnoj odluci.

Člankom 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak određeno je da predstavnička tijela odlukama utvrđuju visinu poreznih stopa (više i niže) za godišnji porez na dohodak. Dosadašnjim odredbama Zakona o porezu na dohodak, stope poreza na dohodak bile su zakonski definirane.

Prema nacrtu Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Općine Klakar, niža porezna stopa za obračun godišnjeg poreza na dohodak iznosi 20%, a viša porezna stopa za obračun godišnjeg poreza na dohodak iznosi 30%. Budući da Općina Klakar do sada nije imala prirez porezu na dohodak, iz navedenog proizlazi da Općina Klakar zadržava postojeće porezne stope.

Dosadašnjom Odlukom o općinskim porezima općine Klakar propisan je da se porez na potrošnju plaća po stopi od 3 %, te da se porez na kuće za odmor plaća u godišnjem iznosu od 12,00 kn po jednom metru četvornom korisne površine kuće za odmor. Ovim izmjenama i dopunom Zakona o lokalnim porezima određeno je da se porez na kuće za odmor plaća od 0,6 do 5,00 eura/m2. Općina Klakar nije imala kao općinski porez definiran prirez porezu na dohodak, stoga se ovom odlukom iznosi koji su utvrđeni Odlukom o općinskim porezima općine Klakar („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 40/2020) konvertiraju u iznose u eurima, odnosno, porez na kuće za odmor s 12 kn/m2 korisne površine  konvertira se i iznosi 1,59 eura / m2 korisne površine.

Savjetovanje se provodi prije upućivanja prijedloga Odluke na sjednicu Općinskog vijeća, budući da je riječ o aktu kojim se utječe na interese poreznih obveznika.

Postupak savjetovanja provodi se na način da zainteresirani sudionici podnesu osobnom predajom u Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar na adresi: Klakar 26A, 35208 Ruščica s naznakom: „Javno savjetovanje – nacrt Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak općine Klakar“, odnosno s naznakom: „Javno savjetovanje – Odluke o porezima Općine Klakar“ dostave svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na obrascu koji se nalazi u prilogu ovog poziva i to od 24. listopada 2023. godine do zaključno 23. studenoga 2023. godine

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u općinu Klakar u naprijed navedenom roku.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se izraditi Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje će biti objavljeno na web stranici Općine Klakar.

Skip to content