Izvorna slika

Opcina Klakar

Obavijest kandidatima koji su se javili na natječaj za prijam u službu u  Jedinstveni upravnog odijela Općine Klakar

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA KLAKAR Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Klakar KLASA: 112-01/22-01/01 URBROJ: 2178/07-04-22-6 U Klakaru, 29. travnja 2022   -svi kandidati koji ispunjavaju uvijete-  Obavijest kandidatima koji su se javili…

JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu u JUO

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ 3/2020) J…

Skip to content