ŽENE SNAGA ZAJEDNICE 3

Žene - Snaga zajednice 3

Naziv projekta: Žene – snaga zajednice 3

Korisnik: Općina Klakar

PartneriHrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Slavonski Brod
                 Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Slavonski Brod

Ukupan iznos projekta: 91.860,77 EUR /692.125,00 kuna (EU potpora: 100%)

Razdoblje provedbe projekta: prosinac 2022. – kolovoz 2023.

Cilj projekta: Omogućiti pristup zapošljavanju teško zapošljivim ženama, osnažiti ih za tržište rada i
unaprijediti njihov radni potencijal kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici. Na taj način ublažit će se
posljedice njihove nezaposlenosti i smanjiti rizik od siromaštva a ujedno će se potaknuti socijalna
uključenost i podići razina kvalitete života krajnjih korisnika.

CILJANE SKUPINE
14 nezaposlenih žena prijavljeno u evidenciji HZZ-a s najvišom završenom SSS.

KRAJNJI KORISNICI
84 osoba(krajnjih korisnika) starije dobi i osobe u nepovoljnom položaju s područja Općine Klakar.
Rezultati projekta:

14 nezaposlenih žena osnaženo kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici, 84 starije osobe i osobe u
nepovoljnom položaju koriste usluge programa potpore i podrške

Aktivnosti
:
1. Zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u
nepovoljnom položaju kroz program zapošljavanja u Općini Klakar

V. Promidžba i vidljivost

Upravljačko tijelo:
MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE, Upravljačko tijelo,
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, https://mrosp.gov.hr/

Posredničko tijelo:
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, URED ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROJEKATA
EUROPSKE UNIJE, Posredničko tijelo razine 2, Savska cesta 64, 10000 Zagreb, http://www.hzz.hr/
Za više informacija: www.strukturnifondovi.hr, www.esf.hr

Korisne poveznice
Naši projekti
Skip to content